Menu

Video geluid:

BOUWKUNDIG BUREAU

VendeV Bouwkunde is een onafhankelijk (facilitair) bouwkundig bureau. Met onze ervaring en expertise helpen wij u in alle stappen van uw bouwproject met een breed pakket aan diensten. Wij werken voor particulieren, (bouw)bedrijven, architecten en instellingen in heel Nederland en doen dit met grote en kleine projecten in de renovatie, woning-, scholen- en utiliteitsbouw. Als bouwkundig bureau staan we voor u klaar met diensten als; bouwadvies, ontwerp en begeleiding, (facilitair) 2D en 3D tekenwerk.

Bouwen en adviseren is mensenwerk. Ieder bouwproject steunt bij ons op passie, enthousiasme en de kennis en ervaring van onze specialisten. Tijdens het hele bouwproces staan wij u bij met raad en daad. Kenmerkend voor VendeV Bouwkunde zijn de persoonlijke aanpak, klantgerichtheid, optimale prijs en kwaliteit, helderheid en het meedenken in duurzaamheid. Wij verbinden u met de bouw.

Met onze professionele 3D-software geven wij u een realistische, virtuele impressie van uw bouwproject. Doordat wij hier al jaren mee werken profiteert u hiervan als klant. Niet alleen bespaart het tijd in de fases van ontwerp en uitwerking. Het geeft vanaf het begin een duidelijk beeld van de plannen voor u en alle betrokken bouwpartijen en voorkomt tIjdig bouwfouten en misvattingen.

Vacatures / Stageplaats

We zijn als bedrijf altijd op zoek naar startende- en ervaren BIM modelleurs. Je kunt altijd, middels een open sollicitatie, motivatie met CV (curriculum vitae) mailen naar: info@vendev.nl. Tevens wij hebben regelmatige stageplaatsen beschikbaar, neem hiervoor ook gerust contact met ons op.

Kenmerken?

Wij denken met u mee vanuit expertise. Van bouwkosten tot en met de realisatie. Gaan altijd voor een hoge kwaliteit, optimale dienstverlening, betrouwbaarheid, realistische adviezen en zijn oplossingsgericht en betrokken vanuit een actieve houding en werkwijze.

Dit alles resulteert voor u in:

 • vermindering van (faal)bouwkosten;
 • snellere bouwtijd;
 • heldere communicatie voor opdrachtgevers en uitvoering op de bouwplaats;
 • goede samenwerking;
 • betrokkenheid;
 • een sterk onderling vertrouwen.

BOUWKUNDIGE UITWERKING & BIM PROOF

Zoekt u als projectontwikkelaar, bouwbedrijf of architect ondersteuning in tekenwerk? VendeV Bouwkunde kan u als facilitair partner hierin ondersteunen in zowel 2D (Autocad) als 3D (Revit) uitwerking. VendeV Bouwkunde heeft namelijk ruime ervaring in het uitwerken van kleine tot grote projecten in 2D/3D inzake ontwerp tot uitvoeringsstukken en verkoop/kopers optietekeningen voor opdrachtgevers in heel Nederland.

De 3D uitwerking wordt in de basis conform BIM basis ILS uitgewerkt. Uiteraard heeft elke opdrachtgever z'n specifieke wensen/opzet. Met name voor de 3D uitwerking is dit van belang om dit vast te leggen in het BIM protocol of ander document. In overleg met de opdrachtgever zal bekeken en afgesproken worden, wat de mogelijkheden zijn en wat voor informatie er uit het model gehaald moet kunnen worden.

BIM ILS

Verantwoordelijkheidsgevoel uitwerking

Vanuit het proces gezien vinden wij, dat er niet alleen verantwoordelijkheid moet zijn voor de eigen werkzaamheden. VendeV Bouwkunde heeft vanuit haar eigen natuurlijk karaktereigenschap het verantwoordelijkheidsgevoel om ook problemen/clashes te signaleren van andere betrokken partijen en dit vervolgens onderling te bespreken en op te lossen. Dit zorgt ervoor dat het (bouw)proces goed verloopt en faalkosten worden voorkomen. Hierdoor kunnen we u als opdrachtgever werk uit handen nemen waardoor u meer tijd kunt besteden aan andere zaken.

Modelcontrole/BIM proces

Om tot een optimaal proces en een BIM model te komen, kan VendeV Bouwkunde ook ingeschakeld worden voor modelcontrole/coördinatie. Voor de modelcontrole wordt gebruik gemaakt van BIMcollabZoom.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op.

Bouwadvies

VendeV Bouwkunde kan u adviseren en helpen op het gebied van de totale bouw. Wij begeleiden u vanaf de initiatieffase tot de oplevering. Als bouwkundig bureau staan we voor kwaliteit, die bepaalt wordt door betrouwbaarheid, deskundigheid en duidelijkheid. Daarin staat u, als opdrachtgever, centraal. Door onze ervaring in de woningbouw, utiliteitsbouw en renovatie, kan VendeV Bouwkunde voor u op allerlei vlakken de verbindende factor zijn.

 • Begeleiding van het gehele bouwproces;
 • Overleg met overheidsinstanties, constructeur, installateur en adviseurs;
 • Het maken van technische omschrijving;
 • Toezicht op uitvoering;
 • Bewaken van de planning en bouwkosten;
 • Het maken van MPG berekening en bouwbesluit toets;
 • Het maken van BENG berekening+energielabels.

Ter informatie m.b.t. gemaakte BENG+energielabels:

In het kader van de verplichte kwaliteitsbewaking volgens de BRL9500, wordt de EP-berekening opgenomen in de landelijke database ep-online.nl. Steekproefsgewijs zal een controleonderzoek plaats kunnen vinden. Wanneer er geen medewerking wordt verleend aan dit controleonderzoek, wordt de EP-berekening verwijderd uit de landelijke database. VendeV Bouwkunde is de uitvoerende partij voor het maken van energielabels en is vanwege SKW-certificering aangesloten bij de koepelorganisatie van Building Label (zie voor meer informatie: www.buildinglabel.com) De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen bij VendeV Bouwkunde. Het actuele procescertificaat van BuildingLabel kan worden gevonden op de website van SKW Certificatie.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op.

Ontwerp

VendeV Bouwkunde kan voor u als particulier of ondernemer het ontwerp en bouwadvies verzorgen tijdens de nieuwbouw, verbouw of renovatie van uw woning of bedrijfsgebouw. Dit doen we van begin tot eind of in een bepaalde bouwfase. We denken pro actief met u mee in het gehele bouwproject en begeleiden u van ontwerp naar bouwaanvraag/uitvoering.

Bouwen begint bij een goed advies. Ieder project is anders en zo ook de wensen van u als opdrachtgever. Een snelle handschets zegt soms meer dan heel veel woorden. We inventariseren de wensen, budget en wettelijke voorschriften en stellen een plan op met daarbij een overzicht van onze diensten en bijbehorende kosten.

Als de wensen, eisen en randvoorwaarden inzichtelijk zijn, maken we een eerste ontwerp. Aan de hand van plattegronden, doorsneden, gevels en 3D-impressies krijgt u een helder beeld van de uitstraling en indeling van uw woonhuis of bedrijfsgebouw.

Zodra het schetsontwerp definitief is, wordt deze tijdig ter beoordeling ingediend bij de welstandscommissie van de betreffende gemeente. Na goedkeuring door de welstandscommissie is het ontwerp gereed voor een verdere bouwtechnische uitwerking ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op.

Selectie klanten

Contact

Heeft u vragen over VendeV Bouwkunde of wilt u meer weten over onze diensten?
Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Bezoekadres (Enbloc) Haskeruitgang 109
8447 CK Heerenveen

Postadres Postbus 761
8440 AT Heerenveen

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op:

0513 - 43 48 23 0521 - 38 03 01
stuur e-mail